Hoa Việt Thuốc Tốt Cho Mọi Nhà

Switch to desktop

Bấm huyệt chữa bệnh trẻ em khóc đêm

Trẻ khóc đêm là chỉ những chứng trẻ đêm ngủ không yên, dễ hoảng, dễ tỉnh. khóc quấy không yên vì "Tâm nhiệt". Đây phần lớn do ảnh hưởng của hệ thống thần kinh phát triển chưa hoàn toàn, tính ổn định kém hoặc ký sinh trùng trong ruột tiết chất thải gây nên.

Cách chữa 1: Khi bệnh nhi sắp đi ngủ, người chữa dùng ngón cái cấu bấm huyệt Đại lăng một bên 5-10 nhát. Mỗi ngày thực hiện một lần.

bam-huyet-chua-benh-tre-em-khoc-dem

Vị trí huyệt vị:

Huyệt đại lăng: nằm ở phía dưới mé trong cẳng tay, ngang giữa hai đường gân của điểm chính giữa vằn ngang khớp cổ tay.

Cách chữa 2: Vào lúc bẹnh nhi sắp đi ngủ, người chữa dùng hai ngón cái cùng một lúc ấn day huyệt. Tiểu thiên tinh một bên và huyệt lao cung bên khác 100 nhát. Bằng cách này lại khấu cấu huyệt Trung xung 3-5 nhát. Mỗi ngày một lần.

Vị trí huyệt vị:

Huyệt tiểu thiên tinh: Nằm ở phần gốc gan bàn tay, nơi tận cùng vằn gnang ranh giới Đại tiểu ngư tế, tức đầu vằn ngang bàn tay, ở trên tuyến huyệt Đại lang thẳng xuống

Huyệt lao cung: Ở lòng bàn tay, khi nắm tay hở, ở ngay chỗ đầu ngón giữa chạm tới.

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?